زندگی, مقالات

چطور “قانون جذب” را عملی کنیم!

قانون جذب

قانون جذب

یکی از قوانین جالب مطرح شده در سالیان اخیر پیرامون فکر و اندیشه و قدرت ذهن ، قانون جذب نام دارد. قانونی که به عبارتی ساده می گوید به هر انچه که بخواهی و بیاندیشی ، به همان خواهی رسید. پس بهتر است خواسته های مثبت داشت تا به همان ها هم دست یافت.

قانون جذب چیست ؟

همه ما کمتر یا بیشتر این کلمه را لااقل یک بار شنیده ایم ، قانون جذب ! این قانون چیست ؟ واقعیت دارد یا فقط ساخته و پرداخته یک ذهن خیال پرداز است؟ چه کاربردی می تواند در زندگی ما داشته باشد یا بهتر بگوییم کاربردی دارد یا خیر ؟

اگر بخواهیم به همه این سوالات یک جواب ساده بدهیم باید بگوییم : بله ! این قانون وجود داشته و در همه ارکان طبیعت ساری و جاری می باشد. اما اگر بخواهیم با جزئیات آن و چگونگی استفاده یا حتی عدم استفاده از آن در زندگی روزمره ، آشناتر شویم باید دقیق به این قانون نگاه کنیم.

اگر بخواهیم تعریفی جامع و ساده در مورد قانون جذب بیان کنیم این است که :

براساس پاره ایی از تجربیات افراد ، می توان گفت که افکار و هر آنچه از ذهن و اندیشه ما می گذرد، دارای سطوحی از انرژی است و این انرژی وقتی در ذهن ما به شکل یک “باور” ساطع شود ، می تواند سطوحی از انرژی های ساطع شده از دیگران یا اشیاء را که همانند خود است ، جذب نماید.

به نوعی ، انرژی های هم سطح و هم شکل ، همدیگر را می ربایند و به سمت یکدیگر کشش پیدا می کنند.

به این ترتیب، هر آنچه که در ذهن ما به نوعی نقش مثبت و نیکی دارد به سمت نیکی ها و انرژی های مثبت موجود در جهان پیرامون ما حرکت کرده و یکدیگر را جذب می کنند.و در مورد انرژی های منفی نیز به همین ترتیب. مثلا ذهن سرشار از انرژی سلامتی و تندرستی ، به سمت سلامتی واقعی گرایش پیدا می کند.

چطور قانون جذب تبدیل به واقعیت می شود؟

یکی از تعاریف ساده برای این قانون این است که به هر چه فکر کنی و باور داشته باشی، به همان می رسی! یا اینکه هر چیزی مشابه خود را دریافت می کند!

به خوشبختی فکر کنی و باور داشته باشی به همانها خواهی رسید و برعکس ، به بدبختی و بدشانسی ها معتقد باشی ، مدام همان ها سر راهت سبز می شوند.

پر بیراه هم نیست. در حقیقت اکنون هر کدام از ما ، ساخته و پرداخته آن چیزی است که در ذهنمان در طول سالها از خود ساخته ایم و مهمتر اینکه ” باورش کرده ایم “.

اما باید یک نکته را هم در نظر داشته باشیم. فقط با نشستن در کنجی و فکر کردن به هر چیز خوب و مثبت ، اعم از سلامتی ، پول و ثروت ، خوشبختی و. . . آنها فراهم نمی شوند ! به عبارتی برای اینکه قانون جذب را به مرحله عمل و  واقعیت عینی برسانیم، باید مراحلی را حتما پشت سر بگذاریم.

نکته اول و مهم اینکه باید در مورد هر مساله ، اول باید فکر کرد سپس به مرحله عمل برسیم.  مثلا اگر همیشه فکر کنیم که انسان باهوشی هستیم ، در مرحله عمل و انجام دادن مسایلی که به هوش ما بستگی دارد ، بنابر همین اعتقاد عمل می کنیم و از یک بار شکست خوردن، سرخورده نمی شویم. چون ” باور” داریم که باهوشیم و باهوشان بالاخره کارشان را به نحو احسنت انجام می دهند.

این باور داشتن ، نقش مسیریاب را برای اعمال ما بازی می کند و مسیرهای منطبق با همین باور ، را پیش رویمان می گستراند.

نکته دوم این است که هر چقدر به مثبت ها بیاندیشیم ، مغز و سلول هایش براساس همین تفکر ” تربیت” می شوند. مثلا وقتی به قبولی در یک امتحان با شرایط عالی، مدام فکر کنید بعد از مدتی سلولهای مغزی شما چون فعالیت و تکاپویشان براساس این باور ، بیشتر شده است ، مسلما نتیجه فعالیت بیشتر مغزی شما ، یادگیری بیشتر و بهتر موارد امتحان خواهد بود و یادگیری و تمرکز بیشتر شما ، یعنی موفقیت در آن امتحان!

نکته سوم در رابطه با واقعی شدن قانون جذب در زندگی ، این است که قانون جذب صرفا به ” آرزو کردن ” کاری ندارد! یعنی اینکه آرزو کنیم کاش خانه بزرگتری در آینده بخریم و تصور کنیم قانون جذب این خواسته را به سمت ما می کشاند، سخت در اشتباهیم !! شما ” باید” خود را  از حالا در خانه رویایی خود ببینید. آرزو کردن ، به نوعی نشان از امر محال دارد و امر محال در قانون جذب راهی ندارد، در حقیقت این قانون را زیر سوال می برد.

استفاده از قانون جذب 

چگونه انرژی ذهن ما و انرژی جهان پیرامون ما در ارتباط قرار می گیرند ؟

قوانین فیزیک اثبات کرده است که همه چیز در دنیا از انرژی تشکیل شده است. حتما شما هم چیزهایی راجع به قانون ماده و انرژی شنیده اید. اینکه هرچیز در دنیا از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. ماده به انرژی و انرژی به ماده.

با توجه به این تعاریف و قوانین فیزیکی ، پس افکار و هر آنچه از ذهن و مغز هر کدام از ما می گذرد هم دارای سطحی از انرژی است. حال اگر با وجود این افکار ، حس بد و ناراحت کننده و یا غم به سراغمان بیاید ، پس

سطح انرژی منفی و بعبارتی کاهشی است . به عکس اگر آن تفکر وقتی به سر ما می افتد احساس خوشایند و دلپذیری به ما دست بدهد ، پس سطح انرژی مثبت و یا افزایشی دارد.

 سطح انرژی مثبت و یا منفی ذهن ما ، به واقعیات مادی و یا غیر مادی مثبت و منفی در بیرون از ذهن ما میرسد. با همان سطح انرژی و به همان شکل . ( تبدیل انرژی به ماده ).

پس در این پروسه خیلی باید حواس مان به کنترل احساسات مان باشد. اینکه ما در ذهنمان خواسته ایی مثبت را پرورش می دهیم ولی به آن هیچوقت نمی رسیم ریشه در همین ، نوع احساسات ما دارد. یعنی چه؟

یعنی اینکه می خواهیم به اتفاق مثبتی دست پیدا کنیم ولی در دل ، از رسیدن به آن می ترسیم یا با شک و دودلی به آن نگاه می کنیم و یا در اعماق قلبمان ، باورش نداریم و فکر می کنیم با دادن ظاهری خوش آب و رنگ به افکارمان، باطن باور مان از قانون جذب دورمی ماند! نه اینطور نیست. احساسات ما به تمام معنا باید راضی ، خوشحال و مؤمن به رسیدن باشند.

مراحل رسیدن به خواسته ها (عملی شدن قانون)

ما برای اینکه به معنای واقعی کلمه بتوانیم قانون جذب را در زندگی به مرحله جاری شدن برسانیم ، باید سه اصل را در نظر داشته باشیم :

اول از طبیعت و کائنات خواسته خود را بخواهیم،

دوم ” ایمان ” داشته باشیم انرژی برتری در هسته کائنات وجود دارد که مانند آینه خواسته هایمان را به ما باز می گرداند

سوم اینکه صد در صد منتظر به بار نشستن خواسته خود باشیم.

     نکات قابل توجه در قانون جذب                                                                                                                

نکاتی که باید در اجرای قانون جذب به آنها حتما توجه داشته باشیم :

1. در مورد کوچکی و بزرگی خواسته خود اصلا فکر نکنید. اینکه این خواسته خیلی بزرگ است و چطور میتوان به آن رسید! قانون جذب فقط قانونی است برای جذب کردن! سبک و سنگین ، کوچک و بزرگ در دنیای انرژی ها بی معناست.

2. رمز اصلی و مهم در قانون جذب فقط در یک کلمه خلاصه می شود: ایمان و باور داشتن

3. وقتی چیزی را از جهان و قدرت برتر خواستید ، آن را به حال خود رها کنید. مثل مسافری که آنقدر به مهارت کار راننده ایمان دارد که در طی مسیر ، مدام از او از چگونه رفتن و رسیدن نمی پرسد! حتی در امنیت تمام ممکن است بخوابد !

4. ساعت شماری ، روز شماری و هر گونه انتظاری که معنای زمان داشته باشد را رها کنید. سطح انرژی و ارتعاشات ارسالی شما است که می تواند سرعت برآورده شدن خواسته هایتان را تنظیم کند و نه زمان .

5. تمرین مداوم داشته باشید تا لحظه ایی از ایمان و باورتان کاسته نشود. مدام انرژی مثبت به اطراف بفرستید.

6. افکار مثبت و خوشایند بخواهید. یعنی اگر خواهان سلامتی هستید ، به درستی مشخص کنید که ( من تندرستی را خواهانم ) و نه اینکه ( من مریض نشوم ) نوع کلمات و خواسته هایتان را مثبت و صریح اعلام کنید.

7. افکار منفی در رابطه با افراد و دیگران ، به راحتی به سمت خودمان باز می گردد. طبیعت به بد و خوب ، برای خودم یا برای دیگران، کاری ندارد. منفی یا مثبت ارتعاشات ذهن مان  را به منفی ها یا مثبت های کائنات پیوند می زند.

8. جهان سرشار از انرژی است. هم فرکانس ها ، هم نام ها ؛ به سمت هم می آیند. برای رسیدن به خواسته هایتان ، ذهن خود را هم ارتعاش با خواسته هایتان بکنید.

تمرین های رسیدن به خواسته ها طبق قانون جذب

1.رضایت از شرایط حال و احساس شادی داشتن از صمیم قلب برای بالا بردن سطح انرژی های مثبت

2. ممانعت از ورود افکار منفی به ذهن

3. شکرگزاری دائمی و واقعی از خداوند به عنوان انرژی برتر کائنات

4. کنترل رفتار ، کلام و احساساتمان (هر کدام این ها بر روی سطح انرژی های ما اثر گذارند)

5. تمرین ایمان و باور به رسیدن با تذکرهای مداوم به خود و حتی با انجام تمرینات تمرکز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code