راه سوم، راهیست که به دور از مباحث غیرعلمی، مسیری نو به مقصد موفقیت را نشان خواهد داد.
نقد فرضیه جذب، مهارت های تاب آوری، جرات ورزی و استقامت ورزی از مهمترین موضوعات این همایش خواهد بود.

– از همراه داشتن فرزندان زیر ۶ سال خودداری نمایید.

مکان: سالن همایش هتل بین‌المللی ارم

زمان: 16:00

بها: ۴۰۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان:

  • از ردیف vip تا ۶: ۴۰۰،۰۰۰ تومان
  • از ردیف ۷ تا ۱۳: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
  • از ردیف ۱۴ تا ۲۰: ۲۵۰،۰۰۰ تومان